Maszyny budowlane są nieodłącznym elementem prac prowadzonych w związku z wieloma inwestycjami, a ich transport często wymaga przemieszczania się po drogach publicznych. Czy jednak wszystkie maszyny budowlane mogą uczestniczyć w ruchu drogowym?

ładowarka

Przepisy o dopuszczeniu maszyn budowlanych do ruchu drogowego

Kwestię poruszania się maszyn budowlanych po drogach publicznych regulują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Według ustawy z dn. 20 czerwca 1997 w ruchu drogowym mogą uczestniczyć wyłącznie maszyny o własnym napędzie kołowym. Oznacza to, że po drodze publicznej nie wolno przemieszczać się maszynami gąsienicowymi z jednym istotnym wyjątkiem – jest to dozwolone na odległości do 2 km od miejsca prowadzenia prac budowlanych.

Co więcej, pojazdy wolnobieżne (poruszające się z prędkością nie większą niż 25 km/h), a więc m.in. koparki, równiarki, żurawie i dźwigi samojezdne, mogą oddalić się od placu budowy na odległość do 20 km. W przypadku większego odcinka tego typu maszyny budowlane muszą być transportowane na lawecie albo innym przystosowanym do tego celu pojeździe.

Czy maszyny budowlane muszą mieć tablice rejestracyjne?

Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym z obowiązku rejestracji zwolnione są maszyny budowlane wolnobieżne. Do ich identyfikacji nie są więc wymagane tablice rejestracyjne, natomiast wystarczają takie dokumenty, jak np. karta pojazdu czy też świadectwo homologacji.

Należy jednak zaznaczyć, że uczestniczące w ruchu drogowym maszyny budowlane muszą mieć ubezpieczenie OC. Prowadzić je mogą jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach. Każda maszyna budowlana poruszająca się po drogach publicznych musi spełniać również określone wymagania techniczne i być wyposażana w niezbędne elementy, takie jak oświetlenie, sygnalizacja świetlna czy lusterka.