Koparki to urządzenia, bez których nie da się przeprowadzić większości robót ziemnych związanych z przygotowaniem wykopów szerokoprzestrzennych np. pod fundamenty większych budowli, czy liniowych, niezbędnych do układania kanalizacji, przewodów wodociągowych i instalacji gazowej. O ile koparki kołowe na plac budowy zwykle docierają samodzielnie, o tyle koparki gąsienicowe są z reguły przywożone na specjalnych lawetach. Przekonajmy się, z czego to wynika i zobaczmy, czy koparka gąsienicowa może przemieszczać się po drodze publicznej.

Specyfika koparek gąsienicowych

Podwozie gąsienicowe to rozwiązanie, które pozwala na sprawne wykonywanie prac w trudnym terenie, po którym urządzenia na podwoziu kołowym nie mogłyby przejechać z uwagi na znaczne nierówności – jak choćby przy pracach wyburzeniowych – albo zbyt duży nacisk wywierany na podłoże. Koparka gąsienicowa będzie więc niezastąpiona w drogownictwie i budownictwie hydroinżynieryjnym, gdzie większość prac jest prowadzona w miejscach o utrudnionym dostępie.

Przemieszczanie koparek gąsienicowych

Koparki gąsienicowe są traktowane jak pojazdy wolnobieżne, a zatem takie, których konstrukcja ogranicza prędkość przemieszczania się do 25 km/h. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym dopuszcza się możliwość jazdy po drodze publicznej także pojazdem wolnobieżnym wyposażonym w podwozie gąsienicowe. W takim przypadku masa pojazdu nie może jednak wynosić więcej niż 16 ton. Dodatkowym wymaganiem jest brak na gąsienicach ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię oraz konstrukcyjne ograniczenie prędkości do 10 km/h, o ile nie ma on zamontowanych gąsienic gumowych lub elastycznych.

Ze względu na ograniczenia co do masy i prędkości, a także z uwagi na ekonomiczną stronę eksploatacji koparki gąsienicowej przy jeździe na dłuższych dystansach związaną z dużym zużyciem paliwa, najczęściej stosowaną metodą dostarczania sprzętu tego rodzaju na plac budowy jest używanie lawet transportowych ciągniętych przez ciągnik siodłowy. Jest to znacznie szybsze, tańsze i bardziej efektywne.