Horyzontalne wiertnice XCMG to najwyższej jakości maszyny do przewiertów sterowanych

Stworzone i zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby coraz szybciej rozwijającego się rynku przewiertów metodą bezwykopową. Umożliwiają przeprowadzenie kilkukilometrowych instalacji techniką bezwykopową.

Przewierty sterowane

Nowoczesne wiertnice XCMG pozwalają na wykonywanie podziemnych instalacji przy projektach instalacyjno-wodociągowych bez potrzeby kosztowych wykopów. Wiertnice horyzontalne XCMG znajdują powszechne zastosowanie przy projektach instalacyjno-montażowych na potrzeby sieci: wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych, energetycznych i teleinformatycznych.

Przewierty sterowane pozwalają na bezwykopowe wykonanie dowolnego projektu instalacyjnego pod terenowymi elementami infrastruktury drogowej czy kolejowej w miejscach mocno zurbanizowanych. Technologia ta nadaje się do zastosowania praktycznie w każdym rodzaju gruntu. Wiertnice XCMG są wyposażone w zestaw żerdzi oraz rozwiertaki które umożliwiają powiększenie wywierconego otworu. Wiertnica horyzontalna jest szczególnie użyteczna w przypadkach, gdy trzeba przeprowadzić instalację podziemną na dużej odległości. Dzięki zastosowaniu tej technologii można uniknąć zakłóceń w ruchu ulicznym, uszkodzeń istniejących infrastruktur oraz minimalizować wpływ na otoczenie naturalne.