Bardzo wiele rodzajów urządzeń zgodnie z przepisami prawa musi zostać poddana dozorowi technicznemu. Czy dotyczy to także koparko-ładowarek?

koparko-ładowarka

Rodzaje sprzętów

Zakup odpowiedniego sprzętu gwarantuje sukces powodzenia realizacji poszczególnych zdań ogólnobudowlanych. Mowa jednakowo o pracach rozbiórkowych, wyburzeniowych, ziemnych oraz budowlanych. Firma XCMG-Europa dostarcza najwyższej jakości sprzęt. Obejmuje on koparko-ładowarki gąsienicowe, które dedykowane są nawet najtrudniejszym warunkom. Na zlecenie firma jest w stanie wyposażyć maszynę w szybkozłącza, szczęki zrywaki, młot hydrauliczny, chwytaki oraz łyżki kruszące i przesiewające. W ten sposób można dopasować pojazd do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem konieczności stosowania rozmaitych elementów. Może pojawić się kilka wątpliwości związanych z faktem, że przecież jest to ciężki sprzęt budowlany, więc zapewne musi podlegać pewnym obowiązkom prawnym. Czy jednak konieczne jest poddanie tego rodzaju maszyny dozorowi technicznemu?

Koparko-ładowarki a dozór techniczny

Pośród wielu pytań, które można zadać przed zakupem, jak i tuż po nim jest to, czy koparko-ładowarka podlega dozorowi technicznemu? W końcu dotyczy on m.in. przenośników kabinowych, dźwigów do transportu ładunków, urządzeń służących przemieszczaniu kontenerów, wyładowczych i załadowczych. Podlegają mu ponadto koleje linowe, przeciągarki szynowe, wyciągi osobowe oraz pomosty ruchome i wiele innych. Jednak co bardzo istotne, zgodnie z wykazem ujmującym rodzaje urządzeń podlegających zgłoszeniu do Urzędu Technicznego w myśl artykułu 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) koparko-ładowarka nie podlega zgłoszeniu do tejże instytucji, ponieważ nie jest wymieniona w wykazie określającym rodzajów urządzeń i maszyn technicznych, które by mu podlegały. Tak więc nie ma prawnego obowiązku zgłaszana nabytej koparki-ładowarki do nadzoru technicznego.