Nabywcy sprzętów budowlanych często zastanawiają się, czy i na jakich warunkach mogą poruszać się swoimi maszynami po publicznych drogach. Przepisy regulujące tę kwestię określają, które pojazdy podlegają obowiązkowi rejestracji, a które są z niego zwolnione. Zgodnie z prawem tablic rejestracyjnych nie muszą posiadać tak zwane pojazdy wolnobieżne, czyli pojazdy poruszające się z prędkością nie większą niż 25 km/h. Można zidentyfikować je na podstawie świadectwa homologacji, karty pojazdu czy innego dokumentu dostarczanego przez producenta. Do grupy tej zaliczają się takie maszyny budowlane jak między innymi:

  • koparki,
  • równiarki,
  • żurawie i dźwigi samojezdne.

Ponadto, jak wynika z ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, po drogach publicznych mogą jeździć wyłącznie maszyny wykorzystujące własny napęd kołowy. Zabronione jest zatem poruszanie się po drogach za pomocą maszyn gąsienicowych – wyjątkiem jest przemieszczanie się na odległość większą niż 2 km od miejsca, gdzie prowadzone są prace budowlane.

koparki

Przemieszczanie się za pomocą maszyn zwolnionych z obowiązku rejestracji

Odległość, na jaką pojazdy wolnobieżne mogą oddalić się od placu budowy, ustawodawca ograniczył do 20 km. Dłuższe odcinki maszyny budowlane tego typu muszą pokonywać na lawecie lub innych przeznaczonych do ich transportu pojazdach. Z kolei doposażenie takiego urządzenia w podwozie samochodowe pozwoli przewozić je z prędkością większą niż 40 km/h, na odległość od 25 do 35 km. Dozwolony jest także transport maszyny przez holowanie.

Należy również pamiętać, że zwolnienie z obowiązku rejestracji nie jest tożsame ze zwolnieniem z posiadania ubezpieczenia OC oraz odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdu. Zamiast numeru rejestracyjnego w polisę wpisuje się wówczas numer VIN. Brak ubezpieczenia może skutkować karą wynoszącą nawet do kilku tysięcy złotych.