Maszyny budowlane ułatwiają i przyśpieszają proces budowy różnorodnych obiektów i konstrukcji. Zazwyczaj dzielimy je ze względu na rodzaj wykonywanych prac – za najpopularniejszą kategorię uznać można maszyny dedykowane robotom ziemnym (ładowarki, koparki, wiertnice horyzontalne czy walce drogowe). To ciężkie urządzenia, których zakup wiąże się z dużymi kosztami. W ich nabyciu pomogą nam dotacje unijne.

dofinansowanie

Dotacja unijna wsparciem dla dużych inwestycji

Dotacja unijna to szansa nie tylko dla dużych, ale i małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 pracowników) na zakup sprzętu wysokiej klasy. Co więcej, o dotację możemy się starać zarówno w ramach programu ogólnokrajowego, jak i regionalnego. Takie działanie zwiększy szansę na częściowe sfinansowanie zakupu danego sprzętu. Choć dotacje unijne są dużym wsparciem, należy liczyć się z tym, że te nie pokrywają pełnych kosztów związanych z nabyciem maszyn budowlanych (zazwyczaj mowa jest tutaj o przedziale 30-70 procent pokrycia starającej się o dofinansowanie inwestycji). Resztę opłaca kupujący.

Oferta XCMG Europa obejmuje sprzedaż maszyn budowlanych (jak: ładowarka ZL50G czy koparka gąsienicowa XE250C), drogowych, rolniczych oraz części zamiennych, a także fabryczny serwis maszyn do robót budowlanych oraz drogowych.

Dofinansowanie na zakup maszyn budowlanych

Dotacje uzyskane przez przedsiębiorstwo nie muszą pokrywać jedynie zakupu sprzętu nowego, dotowane mogą być również maszyny używane. Od czego zależy wysokość dotacji? Przede wszystkim od liczby osób zatrudnianych przez daną firmę, województwa, na którego terenie ta działa, czy w końcu potencjalnych zmian w układzie lokalnego rynku pracy, wynikających z otrzymania dotacji przez nasze przedsiębiorstwo. To między innymi w oparciu o te punkty, komisja podejmuje decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjenta.

Perspektywa unijna 2014-2020, czyli tak zwany plan siedmioletni to fundusz europejski pozwalający na przyznawanie dotacji unijnych (o różnorodnej wysokości) na nowatorskie projekty, badania i inwestycje. W Polsce najwięcej dofinansowań otrzymały inwestycje transportowe, związane z gospodarką niskoemisyjną czy projekty dotyczące ochrony środowiska. Kredyt na innowacje technologiczne to program, który realizowany jest przez POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – ten z kolei finansowany jest z funduszy unijnych. Z kredytu skorzystać może każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski oraz posiada zdolność kredytową. W związku z sytuacją pandemiczną BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) wprowadził w programie zmiany:

  • zniósł limit premii technologicznej (na pokrycie kosztów inwestycyjnych możemy uzyskać więcej niż 6 mln złotych)
  • rozszerzył listę wydatków kwalifikowanych (między innymi o: materiały i roboty budowlane czy wydatki związane z zakupem, montażem, uruchomieniem i transportem środków trwałych)
  • zniósł obowiązek wniesienia wkładu własnego – tylko jeśli mamy odpowiednią zdolność kredytową

Nabór w VII konkursie trwa do 31 grudnia 2020 roku.