Sprzęt budowlany to kawał zainwestowanego kapitału, który umożliwia wykonanie wielu ciężkich prac budowlanych bez większego wysiłku i angażowania mnóstwa ilości osób. Ze względu na wysokie ceny nowych maszyn specjalistycznych, coraz więcej osób decyduje się na zakup maszyn budowlanych używanych. Kupując nowy pojazd, przedsiębiorca może liczyć na gwarancję. A jak będzie w przypadku zakupu używanej maszyny?

gwarancja na koparkę

Rodzaje form gwarancji w przypadku urządzeń i maszyn

W przypadku sprzętu budowlanego wyróżnia się kilka rodzajów gwarancji: gwarancja oraz rękojmia wynikające z przepisów prawa i ustawy o ochronie konsumentów, oraz prawa handlowego, gwarancja producenta, która udzielana jest praktycznie na każdy towar i produkt budowlany, gwarancja dystrybutora, która jest już opcjonalna i zależy przede wszystkim od polityki oraz wielkości sieci dystrybutorskiej, do tego gwarancja sklepu i gwarancja dodatkowa.

Gwarancja producenta a rękojmia wykonawcy

Zarówno gwarancja, jak i rękojmia wynikają z przepisów prawa i ustawy o ochronie konsumentów oraz prawa handlowego. Według przepisów każdy człowiek ma prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji w przypadku niespełniania zapewnień umowy przez produkt lub usługę, a także w przypadku nakładającego się  na producentów poszczególnych towarów, czy też zapewnienie klientowi gwarancyjnego serwisu przez minimalny okres. Gwarancja powinna być napisana w sposób jasny i zrozumiały. Gwarantem może być producent, sprzedawca, dystrybutor, a także importer. Czas jej trwania może wynosić od roku do 5 lat, może być również udzielona dożywotnio. Natomiast jeżeli gwarant nie określi tego w treści oświadczenia, przyjmuje się, że czas obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata.

Rękojmia jest instytucją prawa cywilnego obowiązującą z mocy prawa i obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne, w tym również wyroby budowlane. Nie może być określona w dowolny sposób, gdyż jej zakres jasno określa Kodeks Cywilny.  Dotyczy również sprzętu używanego. Reklamacje wynikającą z rękojmi należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od chwili stwierdzenia wady, najlepiej jest to jednak zrobić niezwłocznie.