Obsługa sprzętu wykorzystywanego na placach budowy wymaga dużej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Nie inaczej jest w przypadku dźwigów samochodowych pracujących nie tylko przy budowie obiektów, ale również w portach czy fabrykach. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia są niezbędne do kierowania taką maszyną.

Jak zostać operatorem dźwigu samojezdnego?

Do pracy w charakterze operatora dźwigu samochodowego konieczne jest uzyskanie tzw. uprawnień II Ż. Umożliwiają one obsługę żurawi stacjonarnych, samojezdnych, przewoźnych oraz przenośnych, czyli HDS. Aby zostać operatorem dźwigu samojezdnego, trzeba ukończyć stosowny kurs oraz zdać egzamin państwowy. Dopiero po jego zaliczeniu i uzyskaniu stosownej dokumentacji można podjąć pracę jako operator żurawia samochodowego.

Szkolenie obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Każdy, kto chce zostać uczestnikiem takiego kursu, powinien mieć ukończone 18 lat. Ponadto musi wyróżniać się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim. Warto również wykonać badania psychotechniczne potwierdzające zdolność do obsługi maszyn. Szkolenie na operatora żurawia samojezdnego pozwala na zdobycie kwalifikacji zawodowych i umożliwia przystąpienie do egzaminu przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Czy aby zostać operatorem dźwigu samojezdnego, konieczne jest prawo jazdy?

Chociaż do obsługi samej dźwignicy prawo jazdy nie jest niezbędne, w praktyce większość operatorów żurawi samojezdnych to również kierowcy maszyn. Oznacza to, że powinni uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające przemieszczanie się żurawiem po drogach publicznych. Do kierowania większością dźwigów samochodowych potrzebne będzie prawo jazdy kategorii C. Dokument taki uprawnia do poruszania się pojazdami o masie powyżej 3,5 tony, do których zaliczają się typowe żurawie samojezdne.