Kruszywa są jednymi z podstawowych materiałów budowlanych, używanych zarówno przy produkcji materiałów takich jak choćby asfalt czy beton, ale także stosowanymi do ulepszania podłoża przy robotach ziemnych, odwodnieniach i fundamentowaniu. Szeroko wykorzystuje się je również w drogownictwie. Do pozyskiwania kruszyw potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia. Żadna żwirownia nie obejdzie się przede wszystkim bez nowoczesnych maszyn budowlanych. Przekonajmy się, jakie wyposażenie wchodzi tu w grę.

żwirownia

Jakich maszyn używa się w żwirowni?

Wydobywanie żwiru oznacza konieczność eksploatacji złoża, które zwykle jest położone na niezbyt dużej głębokości, co sprawia, że materiał skalny może być pozyskiwany metodą odkrywkową. Podstawowymi maszynami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności będą odpowiednie przesiewacze, które pozwolą na rozdzielanie materiału na poszczególne frakcje, a także ładowarki czołowe, które umożliwią jego pobieranie i transport. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy żwir lub piasek jest położony głębiej, potrzebna będzie także właściwa koparka. Najczęściej wybierane są urządzenia gąsienicowe ze stosunkowo długimi ramionami, tzw. wędki, choć sprawdzają się także koparki kołowe. W niektórych sytuacjach nieodzowne będą także kruszarki. Przy wydobyciu spod wody stosuje się też refulery.

Koparki i ładowarki do żwirowni

Ładowarki czołowe eksploatowane w żwirowni są używane do pobierania urobku, a także transportowania go do przesiewacza oraz do ładowania do samochodów odbierających kruszywo. W ich przypadku duże znaczenie będzie miała pojemność łyżki oraz odpowiedni mechanizm jezdny i układ przeniesienia napędu ułatwiający poruszanie się po trudnym i zróżnicowanym terenie. Koparki wykorzystywane w żwirowniach pozwalają na wydobywanie kruszyw w miejscach, w których nie można skorzystać z ładowarki – przydają się więc do skrawania urobku, a także do wydobycia żwiru lub piasku spod wody. Maszynami, które sprawdzą się przy tego rodzaju zadaniach, są ładowarki kołowe i koparki produkowane przez XCMG-Europa.