Ograniczenie emisji spalin jest konieczne z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Znajdujące się w nich toksyny stanowią też coraz większe zagrożenie dla naszego zdrowia. Z tego powodu pojazdy i maszyny budowlane powinny spełniać określone normy uwalnianych zanieczyszczeń. Wyjaśniamy, gdzie można znaleźć informacje dotyczące dopuszczalnej emisji spalin oraz dlaczego jej ograniczanie jest tak ważne.

Normy emisji spalin dla maszyn budowlanych

Europejskie i krajowe normy prawne często zawierają wytyczne dotyczące uwalniania toksycznych substancji do atmosfery. Nie inaczej jest w przypadku tych obejmujących zasady użytkowania koparek czy ładowarek. Dopuszczalna emisja spalin przez maszyny budowlane określona jest w europejskiej normie Stage V. Przepisy były wprowadzane od roku 2019 i stopniowo obejmowały urządzenia o różnej mocy. Cel jej ustanowienia to zmniejszenie emisji cząstek stałych i tlenku azotu znajdujących się w spalinach do środowiska. Przepisy te dotyczą silników Diesla, które znaleźć można w maszynach budowlanych, rolniczych oraz innych pozadrogowych urządzeniach.

Dlaczego ograniczenie emisji spalin jest ważne?

Spaliny z pojazdów, maszyn i urządzeń zawierają wiele toksycznych substancji. Należą do nich m.in. metale ciężkie, tlenki czy węglowodory oraz wspomniany tlenek azotu. Substancje te są groźne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i naszego zdrowia. Mogą akumulować się w wodzie czy glebie, prowadząc do degradacji ekosystemów. Wdychanie spalin powoduje osadzanie się ich cząstek w płucach, co zwiększa ryzyko infekcji. Toksyny wykazują też działanie kancerogenne, mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów oraz innych chorób układu oddechowego. Zwiększają poziom kortyzolu, nazywanego hormonem stresu, co może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.