Systematyczne i odpowiednio przeprowadzane remonty maszyn budowlanych zapewnią sprawne działanie urządzeń i uchronią nas przed ich zbyt częstą wymianą. Zanim odpowiemy na pytanie, jak często należy je przeprowadzać, sprawdźmy, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem i jakie rodzaje remontów możemy wyróżnić.

Każdy remont będzie zatem miał na celu przywrócenie wartości użytkowej, funkcjonalności oraz sprawności remontowanego przedmiotu. Jakie są jego rodzaje?

remont maszyny

Remont bieżący

Remont bieżący to wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie trwałemu uszkodzeniu maszyny. Będzie to zatem:

  • mycie zewnętrzne maszyny
  • czyszczenie zewnętrzne maszyny
  • mycie części zdemontowanych
  • likwidacja luzów
  • likwidacja nieszczelności
  • próby i regulacje

Remontem średni

Remont średni z kolei będzie obejmował większy zakres czynności, aniżeli wyżej omawiany i wiązać się będzie z koniecznością częściowej rozbiórki maszyny. Dlatego warto powierzyć go wyłącznie sprawdzonym fachowcom.

Remont kapitalny

Remont kapitalny to najpoważniejszy ze wszystkich remontów. Będzie to przypadek, gdy koszt koniecznych czynności przekroczy więcej niż 50% wartości samej maszyny. Dlatego jego celem jest przywrócenie maszynie pierwotnej funkcjonalności w 100%. To w jego trakcie najczęściej wymienia się wszystkie zużyte części.

Kiedy do remontu?

Częstotliwość wykonywania remontów maszyn budowlanych zależy od ich rodzaju. I tak w przypadku bieżących remontów dokonujemy ich, gdy tylko zajdzie taka konieczność i gdy zaobserwujemy nawet najdrobniejsze usterki. Wówczas myjemy maszynę, czyścimy ją i smarujemy.

Remont średni to natomiast remont przeprowadzany, gdy zużyją się pewne części maszyny, co często wychodzi podczas przeglądu. Na remont kapitalny zdecydujmy się wówczas, gdy maszyna nie nadaje się już do użytkowania, ale gdy nie chcemy czy nie jesteśmy w stanie zakupić nowego urządzenia. Często generalny remont maszyny budowlanej okazuje się korzystniejszy finansowo niż inwestycja w nowy sprzęt.