Równiarki drogowe to maszyny, bez których trudno wyobrazić sobie wiele robót ziemnych. Ich podstawowym zadaniem jest profilowanie podłoża, skarp i wykopów. Dostępne są różne modele tych urządzeń – w artykule wyjaśniamy, na czym polega ich działanie.

Jak skonstruowana jest równiarka drogowa?

Podstawowym elementem równiarki drogowej jest ciągnik o napędzie kołowym lub podwoziu gąsienicowym. Wprawia on w ruch maszynę, w tym jej osprzęt, który zazwyczaj stanowi ruchomy lemiesz z ostrzami. To właśnie ta część robocza, wyposażona w mechanizm skrawający, odpowiada za ścinanie wierzchniej warstwy gruntu.

Podziału równiarek drogowych można dokonać, biorąc pod uwagę konstrukcję ramy – na modele ciągnione i samojezdne. Uwzględniając zastosowany napęd, wyróżnia się wersje hydrauliczną i mechaniczną. Oprócz tego równiarki drogowe różnią się też parametrami technicznymi – m.in. masą, wymiarami, mocą silnika, prędkością pracy.

 

Jakie jest zastosowanie równiarek drogowych?

W zależności od modelu równiarki drogowe mogą być wykorzystywane do różnych celów. Służą przede wszystkim do profilowania podłoża pod nawierzchnię dróg, poboczy czy też rowów. Za ich pomocą można szybko i skutecznie wyrównać nasypy. Używa się ich do mieszania materiałów drogowych, rozdzielania i transportowania gruntu.

Wyposażenie równiarki w zrywak pozwala usuwać uszkodzoną nawierzchnię. Jakby tego było mało, maszyny te sprawdzają się doskonale do zgarniania z dróg zalegającego śniegu czy błota. W tego rodzaju uniwersalne urządzenia zaopatrują się przedsiębiorstwa budowlane, firmy specjalizujące się w robotach drogowych, ale również nadleśnictwa czy służby miejskie. Ważne, by wybrać równiarkę drogową o parametrach dostosowanych do typu podłoża i warunków środowiskowych panujących w miejscu prowadzonych prac.