Walce drogowe to urządzenia powszechnie wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym, a także w przemyśle i w sektorze branży budowlanej zajmującym się konstrukcją portów lotniczych. Główną z przyczyn tak szerokiego zastosowania walców drogowych jest to, iż można stosować je do zagęszczania gruntu i asfaltu. Dzięki nim powstają drogi, place, boiska, pasy startowe i parkingi o odpowiedniej nośności, pokryte nawierzchnią odporną na działanie mrozu, wilgoci czy nacisku. W procesie zagęszczania gruntu przy pomocy walca istotną rolę odgrywają mimośrodkowe wałki wzbudzające. Jak działają?

walec drogowy

Działanie mimośrodkowych wałków wzbudzających na napęd wibracyjny walca

Zastosowanie mimośrodkowych wałków wzbudzających w budowie walca drogowego to nowoczesna technologia pozwalająca na uzyskanie kilkukrotnie wyższej skuteczności w procesie zagęszczania podłoża. Specjalne uzwojenie wzbudzające, będące częścią napędu walca, wytwarza podczas obrotu wirnika siłę odśrodkową, która generuje wibracje w urządzeniu. Drgania mogą osiągać częstotliwość od 10 do ok. 55 Hz (im wyższe, tym mniejszą amplitudę się im przypisuje). Ich oddziaływanie prowadzi do zmniejszenia oporu tarcia wewnętrznego między poszczególnymi ziarnami i cząstkami gruntu, dzięki czemu puste miejsca w masie gruntowej mogą zostać szczelnie wypełnione (ziarna mniejsze mogą wypełnić pory powstałe pomiędzy ziarnami o większej frakcji).

Gdzie stosuje się technologię uzwojeń wzbudzających?

Walce drogowe wykorzystujące technologię mimośrodkowych wałków wzbudzających zaliczane są do grupy walców wibracyjnych, przeznaczonych przede wszystkim do zagęszczania gruntów o dużym kącie tarcia wewnętrznego, tj. gruntów sypkich i półsypkich, np. żwirowych, piaszczystych, bitumicznych i wyłożonych pospółką piaskowo-żwirową.

Walce wibracyjne łączą w sobie funkcje oddziaływania statycznego i dynamicznego na grunt. Siłę statyczną determinuje masa własna walca (jego nacisk na podłoże), a siła dynamiczna pochodzi z obrotu wałków wzbudzających napęd wibracji. Maszyny ciężkie (o wadze powyżej 8 ton) mogą uszczelnić nawet 60 cm wierzchniej warstwy gruntu w efekcie kilku przejść walca. Urządzenia lżejsze z kolei, przy podobnej liczbie przejść, zagęszczą warstwę podłoża o grubości 30-50 cm.

Dzięki technologii uzwojeń mimośrodkowych walce zagęszczające mogą oddziaływać na grunt do głębokości ok. 4 m (najlepsze efekty uzyskuje się jednak w warstwie 0.8 m – 1 m głębokości). Zagęszczanie mechaniczne przy pomocy walca wibracyjnego polega na wyparciu powietrza i wody z gruntu, dzięki czemu uzyskuje się powierzchnię odporną na spękania mrozowe, uszkodzenia mechaniczne (w tym tworzenie się kolein) oraz na negatywne konsekwencje oddziaływania wilgoci i promieniowania słonecznego.