Walce do robót ziemnych to maszyny znajdujące szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa. Dzięki nim możliwa jest poprawa nośności podłoża, co jest kluczowe w trakcie budowy nie tylko dróg, ale również parkingów, lotnisk czy też placów. Podczas jakich prac jeszcze się je wykorzystuje? Wyjaśniamy!

Walec XCMG

Jak działa walec do robót ziemnych?

Podstawową funkcją walca do robót ziemnych jest wzmocnienie podłoża. Dzięki użyciu tej maszyny poprawia się właściwości gruntu, takie jak m.in. gęstość objętościowa, nośność, wytrzymałość na nacisk i uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych. Z tego też powodu maszyny te są powszechnie używane w budownictwie drogowym i kolejowym.

Nowoczesne walce wibracyjne do zagęszczania podłoża wytwarzają drgania mechaniczne w zakresie częstotliwości od 10 do 55 Hz. W konsekwencji dochodzi do redukcji oporu tarcia wewnętrznego między ziarnami a cząstkami gruntu. Wszystkie puste miejsca w gruncie zostają wówczas szczelnie wypełnione.

 

Jakie prace ziemne wykonuje się przy użyciu walców drogowych?

Budowa dróg, lotnisk, torowisk kolejowych i tramwajowych, parkingów, placów – to podstawowe zastosowania walców do robót ziemnych. Urządzenia te pozwalają uzyskać jednorodne i zwarte podłoże, co przekłada się na późniejszą stabilność i trwałość nawierzchni.

Walce wibracyjne czy też statyczne (oddziałujące na grunt tylko swoją masą) odgrywają bardzo ważną rolę w trakcie prac ziemnych, takich jak wykonywanie wykopów czy nasypów. Zagęszczenie gruntu minimalizuje ryzyko osiadania podłoża. Oprócz tego walce używane są do budowy fundamentów pod obiekty mieszkalne, przemysłowe i komercyjne. Służą do należytego przygotowania podłoża, a tym samym zapobiegają występowaniu pęknięć w fundamentach i osiadaniu budynków.