Przewierty metodą bezwykopową przeprowadza się przy użyciu specjalistycznych urządzeń, takich jak wiertnice horyzontalne. Jest to proces składający się z kilku etapów. Pierwszym z nich, o dużym znaczeniu dla skuteczności dalszych działań, jest wydrążenie otworu pilotowego. Do czego on służy? Wyjaśniamy!

Po co wykonuje się otwór pilotowy?

Nowoczesna technika przewiertu bezwykopowego stosowana jest w celu tworzenia podziemnych łączeń instalacyjnych. Sprawdza się doskonale zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, z istniejącą już infrastrukturą, ponieważ wiąże się jedynie z minimalną ingerencją w środowisko i nie wymaga obszernych prac ziemnych.

Po analizie terenu i opracowaniu trasy przewiertu za pomocą wiertnicy horyzontalnej wykonuje się otwór pilotowy – zgodnie z wcześniej określoną trajektorią. Żerdzie wiertnicze przeprowadza się z komory nadawczej do odbiorczej, a urobek przy użyciu płuczki wiertniczej wynosi się na powierzchnię. Otwór pilotowy, czyli wstępny kanał o małej średnicy, wyznacza kierunek dalszych prac, stanowi ich punkt odniesienia. Kolejny etap przewiertu to poszerzenie otworu pilotowego przy użyciu elementu rozwiercającego – następnie można już przejść do instalacji rurociągu.

Jakie są zalety przewiertów metodą bezwykopową?

Dzięki zastosowaniu wiertnic horyzontalnych można w pełni kontrolować proces wykonania przewiertu. Urządzenia te umożliwiają bowiem precyzyjne ustawienie głowicy, regulowanie prędkości obrotu i posuwu.

Wydrążenie niewielkich otworów pilotowych, a następnie ich rozwiercanie to świetna alternatywa dla wykonywania tradycyjnych wykopów. Nawierzchnia terenu pozostaje nienaruszona i nie dochodzi do uszkodzeń obecnej infrastruktury. Ogranicza to koszty inwestycji, gdyż nie powstają szkody środowiskowe, które trzeba by naprawić.