Przewierty bezwykopowe to nowoczesna technika tworzenia podziemnych łączeń instalacyjnych. Stosowana jest przede wszystkim na terenach zurbanizowanych oraz w miejscach, w których z różnych powodów nie można przeprowadzić tradycyjnego wykopu liniowego. Jakich urządzeń używa się do przeprowadzania bezwykopowych podziemnych wierceń? Jak przebiegają?

wiertnica

Kiedy i dlaczego korzysta się z metod bezwykopowych?

Bezwykopowe techniki wiertnicze powstały w odpowiedzi na potrzeby związane z tworzeniem podziemnych rurociągów w miejscach, gdzie wykonanie bezpośrednich wykopów na całej długości ciągu rur nie jest możliwe. Nowoczesna technologia bezwykopowa pozwala na kopanie podziemnych trakcji nawet w obszarach zurbanizowanych, na terenach podmokłych lub poniżej cieków i zbiorników wodnych.

Znacznie ułatwia także dokonywanie wierceń pod powierzchnią utwardzaną (ulicami, chodnikami, autostradami) lub pod torami kolejowymi czy tramwajowymi. Przewierty horyzontalne pozwalają pozostawić nawierzchnię terenu w stanie nienaruszonym, oszczędzając inwestorom sporych kosztów. Tradycyjne wykopy niejednokrotnie wiążą się bowiem z koniecznością odtwarzania stanu drogi czy naprawiania szkód gruntowych będących konsekwencją użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.

Przewierty horyzontalne z wykorzystaniem techniki bezwykopowej wykonuje się najczęściej tam, gdzie zachodzi potrzeba podłączenia instalacji do istniejącej już sieci gazowej, wodociągowej czy elektrycznej.

W jaki sposób dokonuje się przewiertów metodą bezwykopową?

Do wierceń sterowanych służą wiertnice horyzontalne – nowoczesne maszyny wyposażone w system zdalnej nawigacji i monitoringu przewiertu (sondę teleoptyczną). Proces wiercenia odbywa się w kilku następujących po sobie etapach.

  1. Wydrążenie otworu pilotowego

Etap ten polega na przeprowadzeniu żerdzi wiertniczych z komory nadawczej do komory odbiorczej i wydaleniu urobku na powierzchnię przy pomocy płuczki wiertniczej. Po rozkręceniu świdra przechodzi się do etapu drugiego.

  1. Wykonanie rozwiertu pierwotnego

W etapie tym otwór pilotowy podlega poszerzeniu, do czego wykorzystuje się odpowiednich rozmiarów element rozwiercający (wiertło ślimakowe).

  1. Instalacja rur

Gdy otwór uzyska już pożądaną średnicę, instaluje się w nim rurociąg.

Wiertnice horyzontalne pozwalają na precyzyjne określenie ustawień głowicy, prędkości obrotu i posuwu, dzięki czemu przeprowadzanie przewiertów przebiega w sposób w pełni kontrolowany.

Technologia bezwykopowa cieszy się coraz większą popularnością. Pozwala na wiercenia i zakładanie podziemnych instalacji w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe lub dozwolone (również na obszarach chronionych ze względów przyrodniczych).