Potrzeby i wymagania związane z budownictwem wymuszają szukanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania i tworzenia maszyn budowlanych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są niewątpliwie wiertnice horyzontalne, które umożliwiają przewierty, bez konieczności wykonywania czasochłonnych i kosztownych wykopów. Jak to działa i gdzie znajduje zastosowanie?

Gdzie wiertnica horyzontalna znajduje zastosowanie?

Niemal każda budowa wymaga przeprowadzenia wykopów. Te, które są wykonywane pod budowę sieci energetycznej, gazowej, wodnej, światłowodowej czy kanalizacyjnej, są szczególnie wymagające. Wykonywanie ich w sposób tradycyjny jest czasochłonne i wymaga ogromnej ilości pracy związanej z wykopami. Co więcej, są tereny, na których przeprowadzanie wykopów jest jeszcze bardziej kosztowne i często wiąże się z ogromnymi utrudnieniami. Chodzi o przestrzenie zurbanizowane, gdzie wykopy są ograniczone przez sieć dróg, osiedli czy budynków. Prowadzenie tradycyjnych wykopów w takich miejscach jest niezwykle kłopotliwe dla mieszkańców miast. W takich przypadkach użycie wiertnicy horyzontalnej jest więc koniecznością, która wpływa korzystnie na przebieg prac, skracając ich długość i umożliwiając maksymalnie sprawne ich przeprowadzenie, bez konieczności wykonywania wykopów i uszkadzania infrastruktury naziemnej. To ogromna oszczędność nie tylko czasu, ale także pieniędzy.

Jak działa wiertnica horyzontalna?

Wiertnica horyzontalna wykonuje przewiercenia w ziemi, zgodnie z zaprojektowaną trajektorią. Najdłuższe przewiercenie, jakie wykonano tą metodą, wynosi 4000 m, co jest wielkim sukcesem tego typu urządzeń. Zwykle takie przewierty są oczywiście znacznie krótsze. Wiertło jest wyposażone w układ sprzęgający, umożliwiający dokładną kontrolę pracy i trajektorii. Praca wiertła jest więc na bieżąco monitorowana, a odchylenie od zaprojektowanego kursu wiercenia jest zwykle nieznaczne. W przypadku, gdy trajektoria ulegnie większemu niż akceptowalne odchyleniu, operator musi ją skorygować. Jego praca wymaga wiedzy i doświadczenia, by osiągać maksymalne efekty. Zdarza się także, że wiertło, pomimo wcześniejszego badania terenu, trafia na przeszkodę, której nie może pokonać. W takiej sytuacji konieczne jest jej ominięcie i zmiana trajektorii. Ostatecznym efektem użycia wiertnicy horyzontalnej jest ułożenie sieci w przygotowanym otworze. Jak wspomniano, mogą to być różnego rodzaju instalacje infrastruktury technicznej, które w taki sposób są budowane szybciej i efektywniej.