Montaż kabli i rurociągów może być skomplikowany, w szczególności, gdy trzeba przeprowadzić go na terenie zabudowanym lub z istniejącą infrastrukturą. Tradycyjne techniki wymagają obszernych prac ziemnych, które wiążą się z wysokimi kosztami i dużym nakładem pracy. Alternatywą dla nich jest wykonanie przewiertów przy pomocy wiertnic horyzontalnych.

Przewierty techniką bezwykopową

Aby usprawnić montaż rur czy sieci kablowych wykorzystuje się technikę bezwykopową przy użyciu wiertnic horyzontalnych. To urządzenia o bardzo dużym zasięgu, pozwalające na poprowadzenie przewiertów o długości kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów. Technika bezwykopowa wymaga wykonania w podłożu jedynie niewielkiego otworu, do którego wprowadza się głowicę wiertnicy. Prace przebiegają w kilku etapach:

  • analiza terenu,
  • zaplanowanie trasy przewiertu,
  • wykonanie otworu pilotażowego i ewentualna korekta trajektorii,
  • wykonanie właściwego przewiertu,
  • wprowadzenie do otworu elementów instalacji.

Zastosowanie wiertnicy horyzontalnej wiąże się z minimalną ingerencją w podłoże i znacznym usprawnieniem prac.

Wykorzystanie wiertnic przy montażu rurociągów

Sieci kablowe czy rurociągi często łączą obiekty oddalone od siebie na duże odległości. Położenie takich instalacji metodą tradycyjną bywa trudne, gdyż należy omijać wszelkie przeszkody, co powoduje wzrost kosztów i wydłużenie prac. Szczególnie problematyczne jest wykonanie systemów rur czy kabli na terenach zabudowanych, a także pod drogami czy ciekami wodnymi. Zastosowanie wiertnic horyzontalnych umożliwia wykonanie przewiertów przy niewielkiej ingerencji w środowisko, bez konieczności wyłączania z użytku ciągów komunikacyjnych. Ułatwia prace na terenach miejskich, gdyż pozwala na ominięcie fundamentów budynków czy już istniejącej infrastruktury. Daje też możliwość poprowadzenia kabli i rurociągów pod rzekami lub zbiornikami wód stojących.