Pojęcie niwelacji terenu obejmuje wszystkie prace, których celem jest jak najdokładniejsze dostosowanie ukształtowania powierzchni działki do określonego celu. Konieczne jest często zarówno usunięcie wzniesień, jak i zasypanie dołów, do czego na niewielkich działkach w zupełności wystarczają takie narzędzia, jak łopata, szpadel czy taczka. Jednak na większym placu budowy potrzebne są profesjonalne maszyny pozwalające przyspieszyć i usprawnić cały proces profilowania terenu. Najważniejszymi z nich są niewątpliwie równiarki drogowe, które służą przede wszystkim do przemieszczania gruntu, rozdzielania go, a także do profilowania skarp i wykopów. Maszyny te umożliwiają szybką pracę na dużych powierzchniach, dzięki czemu sprawdzają się przy wyrównywaniu terenu na przykład pod boiska, parkingi czy hale przemysłowe.

Inne maszyny stosowane do przeprowadzania niwelacji terenu

Przed uruchomieniem równiarki drogowej wskazane jest zastosowanie tak zwanego niwelatora – jest to specjalistyczny instrument, którym posługują się geodeci, by wskazać miejsca z niedoborem lub nadmiarem ziemi. Nie wszystkie nierówności widoczne są gołym okiem, dlatego warto skorzystać z takiego sprzętu i zyskać pewność, że dalsze kroki zostaną wykonane w pełni dokładnie. Warto jednak dodać, że prace ziemne związane z niwelacją terenu wymagają użycia nie tylko niwelatorów i równiarek (które także można wyposażyć w system niwelacji), ale też takich maszyn drogowych, jak między innymi:

  • koparka,
  • ładowarka,
  • spychacz,
  • walec.

Wszystkie z wymienionych urządzeń muszą być obsługiwane przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających stosowne uprawnienia, a same maszyny powinny spełniać najsurowsze kryteria dotyczące jakości i bezpieczeństwa. Jeśli więc szukasz wysokiej klasy maszyn budowlanych do niwelacji terenu – zapoznaj się z aktualną ofertą i skontaktuj z naszym działem handlowym. Zapraszamy!